Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden

Aanleiding

Belangrijke Bijbelse kernbegrippen uitleggen op het niveau van kinderen is geen eenvoudige opdracht voor opvoeders. Om hen daarbij te helpen, hebben het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en de Erdee Media Groep – in samenwerking met verschillende andere (jongeren) organisaties – de handen in elkaar geslagen voor het project ABC van het geloof. In 2022 is ABC van het geloof onderdeel geworden van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Bekijk ook dit filmpje over de lancering van het 100e kernwoord.

Doelstelling

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan kinderen door te geven. We hopen dat zij hierdoor de betekenis voor hun eigen leven gaan zien.

Doelgroep en setting

ABC voor kinderen is gemaakt voor kinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kinderen de website samen met hun ouder(s), leerkracht of jeugdwerker gebruiken. De website kan ingezet worden binnen het gezin, het kerkelijk jeugdwerk of op school. Bekijk ook dit introductiefilmpje dat bij de lancering gemaakt is.

Aanpak

Er is gekozen voor kernwoorden die een belangrijke rol spelen in de geloofsleer, die veel voorkomen in bijbelteksten of die te maken hebben met een christelijke levenswandel. Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving van het kernwoord;
  2. Een filmpje met uitleg van het kernwoord aan de hand van een geschiedenis uit de Bijbel;
  3. Bijbelteksten en de Heidelbergse Catechismus over het kernwoord;
  4. Bijbelrooster voor zeven dagen (met vragen voor iedere dag);
  5. Suggesties om te zingen;
  6. Aanvullend kijkmateriaal;
  7. Verwerkingsopdrachten bij het kernwoord.

Partners

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende mensen en organisaties. De audio-bestanden bij het bijbelrooster zijn door Royal Jongbloed en de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) beschikbaar gesteld voor dit project. STH Records heeft alle muziek beschikbaar gesteld voor de kindervariant van ABC van het geloof. 

Algemene gegevens

Voor het project ABC voor kinderen zijn de algemene gegevens van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) van toepassing.