Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Trouw zijn

Trouw zijn

De Heere God is altijd trouw. Daarom wil Hij dat wij trouw zijn aan Hem en aan elkaar.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Trouw en ontrouw

Vandaag viert Sem feest, want opa en oma zijn veertig jaar getrouwd. Sem mag zijn mooiste kleren aan en samen gaan ze naar een restaurant. Iedereen is blij, want de Heere heeft opa en oma al zoveel jaren gespaard. En opa en oma houden nog steeds heel veel van elkaar. Ze zijn elkaar al die veertig jaren trouw gebleven.
Soms vinden mensen het lastig om elkaar trouw te blijven. Dat hoor je in het volgende verhaal.

Wie wordt daar naar binnen gebracht in het prachtige paleis van farao? Het is een jonge, knappe man. Dat is geen Egyptenaar, dat zie je zo. Je hoort het ook, want hij spreekt een andere taal. Het is Jozef, die door zijn broers verkocht werd aan Egyptische kooplieden.

Nu is hij slaaf in het huis van Potifar. Maar de Heere is bij Jozef. Alles wat Jozef doet, lukt heel goed. Potifar merkt dat ook. Daarom krijgt Jozef belangrijke taken van Potifar. Jozef geeft leiding aan alle slaven. Hij regelt de boodschappen en ontvangt de gasten. Potifar vertrouwt Jozef helemaal. En de Heere geeft Zijn zegen!

Maar ineens verandert alles. De vrouw van Potifar ziet Jozef. “Wat een mooie man”, denkt ze. En dan, op een dag als Potifar niet thuis is, roept ze Jozef. “Jozef, kom bij mij in bed liggen. Kom maar heel dicht bij mij.”
Maar Jozef zegt: “Dat doe ik niet. Potifar vertrouwt me helemaal. Jij bent getrouwd, nooit zal ik op die manier naar je kijken en zondigen tegen God!” Jozef is trouw aan Potifar en trouw aan God. En Potifars vrouw moet ook trouw zijn aan haar eigen man!

Maar de volgende dag roept ze Jozef weer: “Kom toch bij me liggen! Kom nou, Jozef!” En de volgende dag weer, en weer … Maar Jozef weigert. Hij wil niet zondigen. Niet tegen Potifar en bovenal niet tegen God.
Op een dag, als Jozef weer in het huis komt om te werken en er verder niemand in huis is, grijpt Potifars vrouw Jozef bij zijn kleren en zegt: “Kom bij me!” Jozef rukt zich los en rent snel naar buiten. En Potifars vrouw staat daar met het kleed van Jozef in haar hand.

De vrouw van Potifar wordt boos. Ze roept tegen de mensen in haar huis: “Kijk eens wat die Hebreeuwse man gedaan heeft. Hij wilde met mij naar bed. Maar ik wilde dat niet en begon hard te roepen. Toen is hij snel weggerend.” Als Potifar thuiskomt, vertelt ze precies hetzelfde verhaal. Ze laat hem ook het kleed van Jozef zien, dat is het bewijs.

Potifar is woedend als hij dit hoort. Hij grijpt Jozef en laat hem naar de gevangenis brengen. Daar zit Jozef, tussen misdadigers. Maar de Heere is bij hem. Het hoofd van de gevangenis merkt dat Jozef niet een slechte, maar juist een goede man is. Hij laat hem klusjes doen in de gevangenis en alles wat Jozef doet, gaat goed. De Heere zegent hem, Hij is trouw.

De Heere is ook trouw geweest voor de opa en oma van Sem. En Hij wil dat opa en oma trouw blijven aan elkaar. Dat hebben ze met Zijn hulp al veertig jaar gedaan. Daarom mogen zij Hem danken en het met de familie vieren! De Heere wil ook dat jij trouw bent in het dienen van Hem en van anderen. Wees betrouwbaar in de dingen die je zegt en die je doet. Bid voor jezelf en voor de mensen om je heen. Om trouw te zijn, in alles.

Verdriet om je ouders

Bij dit kernwoord lees je veel over trouw zijn. Misschien zijn jouw ouders gescheiden. Het kan zijn dat teksten of opdrachten je verdrietig maken of pijn doen.

Het is goed en belangrijk dat je met iemand over dat verdriet praat, bijvoorbeeld je juf of iemand uit de kerk. Ken je niemand met wie je dat kunt doen? Blijf er niet mee rondlopen. Bel Chris (kijk op www.chris.nl).

Vertel het ook aan God. Je mag al je zorgen aan Hem vertellen, want Hij zorgt voor je! (1 Petrus 5:8)

Bijbelteksten

 • Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.

  Spreuken 3:3-4
 • Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!

  Klaagliederen 3:22-23
 • Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

  Mattheüs 19:5-6
 • Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

  2 Timotheüs 2:13

Heidelbergse Catechismus

‘U zult niet echtbreken’ is het zevende gebod in de wet van God. Dat heeft alles te maken met trouw zijn. In dit gebod verbiedt God ontrouw en overspel (dat is een relatie krijgen met iemand anders als je al getrouwd bent).

In zondag 41 wordt de betekenis van het zevende gebod verder uitgelegd. De Heere God vindt het heel erg als je je op seksueel gebied oneerbaar (niet fatsoenlijk) gedraagt. In de Catechismus staat dat alle seksuele zonden door God zijn vervloekt. Hij wil dat we daar een diepe afkeer van hebben. De Bijbel noemt ons lichaam en onze ziel een tempel van de Heilige Geest. Daarom verbiedt God alle verkeerde seksuele daden, gebaren, woorden, gedachten, verlangens en al het andere wat ons daartoe kan verleiden. De Heere wil dat we Hem ook met ons lichaam dienen en zuiver voor Hem leven, of we nu getrouwd zijn of niet.

Dag 1 Trouw zijn - God schiep man en vrouw
Tekst: Genesis 2:21-25 | |
 1. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
 2. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
 3. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
 4. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
 5. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

 • Op welke manier kreeg Adam een vrouw?
 • Wat betekent het dat man en vrouw ‘één vlees’ zullen zijn? (vers 24)
 • Wie heeft het huwelijk uitgedacht en aan de mensen gegeven? Wat betekent dat voor jou?

Dag 2 Trouw zijn - God is trouw!
Tekst: Psalm 85 | |
 1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
 2. U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE, U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.
 3. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, U hebt al hun zonden bedekt. Sela
 4. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.
 5. Breng ons terug, o God van ons heil, doe Uw toorn over ons teniet.
 6. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie?
 7. Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?
 8. Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil.
 9. Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.
 10. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont.
 11. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
 12. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
 13. Ook geeft de HEERE het goede, en geeft ons land zijn opbrengst.
 14. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

 • In deze psalm gaat het over de toorn van de Heere. (vers 4-6) Waarom was de Heere toornig?
 • Gods trouw ‘komt op uit de aarde’ (vers 12). Wat betekent dat?
 • Wat betekent Gods trouw voor jou?

Dag 3 Trouw zijn - Verleid tot ontrouw
Tekst: Genesis 39:1-9 | |
 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden.
 2. De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar.
 3. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen,
 4. vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand.
 5. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de HEERE het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land.
 6. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien.
 7. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij.
 8. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer neemt, met mij naast zich, geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven.
 9. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?

 • Wat lees je over Jozef in vers 3-6?
 • Wat wil de vrouw van Potifar? (vers 7)
 • Wat is de reactie van Jozef? (vers 8-9) Hoe vind je dat?

Dag 4 Trouw zijn - God zegent trouw
Tekst: Genesis 39:10-23 | |
 1. En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn,
 2. dat het op zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was,
 3. dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten.
 4. En het gebeurde, toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was,
 5. dat zij de mensen van haar huis riep, en tegen hen zei: Zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toe gekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen.
 6. En het gebeurde, toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging.
 7. Zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuiskwam,
 8. en zij sprak tot hem met dezelfde woorden: De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven.
 9. En het gebeurde, toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte.
 10. En het gebeurde, toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak.
 11. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangenzaten. Zo zat hij daar in de gevangenis.
 12. Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis.
 13. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren, in de hand van Jozef; al het werk dat men daar deed, deed hij.
 14. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen.

 • Wat doet Jozef als de verleiding tot ontrouw heel groot is? (vers 12-13)
 • Wat is het verhaal van Potifars vrouw? (vers 14-15)
 • Hoe zegent God de trouw van Jozef? (vers 21-23)

Dag 5 Trouw zijn - Aan je man of vrouw
Tekst: Markus 10:1-12 | |
 1. En toen Hij opgestaan was, ging Hij vandaar naar het gebied van Judea, door het Overjordaanse; en de menigten kwamen opnieuw bij Hem samen, en zoals Hij gewoon was, onderwees Hij hun opnieuw.
 2. En de Farizeeën kwamen naar Hem toe en vroegen Hem, om Hem te verzoeken, of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten.
 3. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft Mozes u geboden?
 4. En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.
 5. En Jezus antwoordde hun: Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven.
 6. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
 7. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;
 8. en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.
 9. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
 10. En thuis stelden Zijn discipelen Hem hierover opnieuw vragen.
 11. En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar.
 12. En als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt zij ook overspel.

 • Welke vraag stellen de Farizeeën aan Jezus? Welk antwoord geeft Hij?
 • Het is niet Gods bedoeling dat mensen die getrouwd zijn weer gaan scheiden. Hoe komt het dat het toch gebeurt? (vers 5)
 • Wat wil jij onthouden van dit bijbelgedeelte?
Als jouw ouders gescheiden zijn, is dit misschien een moeilijk gedeelte. De Heere God wil een Vader voor je zijn, Die je nooit alleen laat en altijd voor je zorgt.

Dag 6 Trouw zijn - Als je ontrouw bent (geweest)
Tekst: Johannes 8:1-11 | |
 1. Jezus echter ging naar de Olijfberg.
 2. En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.
 3. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was.
 4. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
 5. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?
 6. En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
 7. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.
 8. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.
 9. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.
 10. Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?
 11. En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.

 • In dit gedeelte gaat het over een vrouw die betrapt is op overspel. Zij had gemeenschap met een man met wie ze niet was getrouwd. Welke straf moet deze vrouw volgens de wet van Mozes krijgen? (vers 5)
 • Wat doet de Heere Jezus? Waarom? (vers 6-9) Wat zegt Hij? (vers 10)
 • Wat kun je uit deze geschiedenis leren over de zonde van ontrouw?

Dag 7 Trouw zijn - In het huwelijk
Tekst: Efeze 5:22-33 | |
 1. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
 2. want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
 3. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
 4. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
 5. opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
 6. opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
 7. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
 8. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.
 9. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
 10. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.
 11. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
 12. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

 • Welke opdracht geeft God een vrouw in het huwelijk? En welke opdracht krijgt een man? (vers 22 en 25)
 • In dit gedeelte wordt het huwelijk vergeleken met Christus en Zijn gemeente (vers 23-25). Kun je dat in je eigen woorden uitleggen?
 • Denk je dat het moeilijk is om trouw te zijn, als je getrouwd bent? Wat wil je bidden voor mensen die getrouwd zijn?

Groot is Uw trouw, o Heer
Vader, vol van vrees en schaamte
Welk een Vriend is onze Jezus
Jozef en de vrouw van Potifar
Jozef en de vrouw van Potifar Free Bible Images

Deze platenserie laat de geschiedenis van Jozef en de vrouw van Potifar zien.

Echtscheiding door de ogen van kinderen Nieuwsuur

Op tabblad Verwerking vind je een opdracht bij dit filmpje.

Werkblad: Jozef bij Potifar

Download het werkblad en maak de verwerkingsopdrachten bij de geschiedenis van Jozef bij Potifar.

Opdracht: Poster ‘Trouw zijn’

 • Nodig: groot vel papier (A3 formaat), tijdschriften en kranten, schaar, lijm, stiften.
 • Zoek in de kranten en tijdschriften naar woorden en beelden die te maken hebben met trouw (en ontrouw).
 • Knip de woorden en beelden uit en plak ze op een groot vel papier.
 • Kies een van de bijbelteksten bij dit kernwoord uit en geef die een mooie plaats op de poster.
 • Praat met elkaar over wat jullie poster vertelt over ‘trouw zijn’.

Opdracht: Kinderen en echtscheiding

Bekijk het filmpje ‘echtscheiding door de ogen van kinderen’ op het tabblad Kijk. Bespreek met elkaar (een aantal van) de volgende vragen:

 • Wat denk en voel je als je dit filmpje bekijkt?
 • Ken je kinderen van wie de ouders gescheiden zijn? Hoe kun jij hen helpen?
 • Misschien zijn jouw eigen ouders wel gescheiden. Met wie kun jij daarover praten?
 • Het trouwen van een man en vrouw kun je vergelijken met het vastlijmen van twee blaadjes papier. Wat is de lijm waardoor een man en een vrouw aan elkaar kleven?
 • Scheiden is scheuren. Leg dat eens uit met het voorbeeld van de twee blaadjes papier.
 • Weet jij wat de Heere God in de Bijbel zegt over trouwen en scheiden?
 • Waarom is scheiden zo erg en verdrietig? Bedenk een aantal redenen.
 • Waar wil jij voor bidden als je hierover gepraat hebt met elkaar?

Kleurplaat

Print de kleurplaat die je bij de downloads vindt. De (Engelse) bijbeltekst gaat over ‘je weg zuiver of rein bewaren’. Bespreek tijdens het kleuren wat dat te maken heeft met ‘trouw zijn’.

Verder aan de slag

Op Internet is mooi materiaal te vinden om verder met dit kernwoord aan de slag te gaan. Je ouders, clubleiding of leerkracht kunnen op de volgende websites ideeën vinden:

Als je ouders gescheiden zijn

Downloads

Jozef bij Potifar Werkblad Download
Psalm 119 vers 9 Kleurplaat Download

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.